Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Felépítmények vezérléstechnikája
2. Tantárgy angol neve Superstructure control technics
3. Tantárgykód BMEKOJSM666 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 50
Írásos tananyag 12 Zárthelyire készülés 14 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Béda Péter
12. Oktatók Dr. Pápai Ferenc
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A hagyományos tisztán hidraulikus vezérlések, az elektrohidraulikus vezérlések, szenzorok, aktuátorok. A beépített elektronikus eszközök megismerése. A stabilitási és terhelési határállapotok érzékelése, károsodás megelőzés és baleset-elhárítás.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Egyéni és vezetett gyakorlatok.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • A hallgató ismeri a tisztán hidraulikus vezérlések elméletét
 • Ismeri a hidrosztatikus hajtások elemeit: hidromotorok, szivattyúk, munkahengerek, szelepek
 • Ismeri az elektrohidraulikus szenzorokat, aktuátorokat és vezérlő egységeket
 • Ismeri a felépítmény elektromos hálózat felépítését és jellemzőit
 • Ismeri a felépítmény stabilitási és terhelési határállapoti jellemzőket
 • Ismeri a károsodás megelőzésére és a balesetek elhárítására vonatkozó előírásokat
B. Képesség
 • A hallgató képes megérteni a felépítmény elektromos, elektronikus és hidraulikus rendszerrel szembeni követelményeket
 • Képes felépítmény elektromos és hidraulikus rendszert tervezni
 • Képes felismerni a felépítmény üzemelésekor a stabilitási és biztonsági határ helyzeteket
 • Képes a rendszereket úgy tervezni, hogy azok a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfeleljenek
C. Attitűd
 • A hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre
 • együttműködik az oktatóval és hallgató társaival
 • nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére
 • munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ
D. Önállóság és felelősség
 • A hallgató tudatában van felelőségének a társadalommal és a munkáltatóval szemben
 • munkájában kikéri mások szakmai véleményét is
 • a kihívásokat felelősen kezeli
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Félévközi jegy feltétele: 2 házi feladat és 2 ZH legalább 50%-os teljesítése. Az érdemjegy ezek számtani átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes házi feladat beadás
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Óravázlatok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak