Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közúti járművek szerkezettana
2. Tantárgy angol neve Automotive vehicle systems
3. Tantárgykód BMEKOGGM712 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 1 (14) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Szabadon választható (szv) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 10 Házi feladat 20
Írásos tananyag 28 Zárthelyire készülés 20 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Nyerges Ádám
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy célja a közúti járművek szerkezettanának megismertetése a hallgatókkal. A tantárgy keretein belül oktatásra kerülnek a belső égésű motorok, a hajtáslánc elemei, a futómű- és fékrendszerek, valamint a járművek vázszerkezete. A tantárgy felzárkóztató célt szolgál a nem járműgépész alapképzéssel rendelkező hallgatók számára. A tárgy elvégzésével a hallgató képes lesz a közúti járművek fontos szerkezettani elemeinek felismerésére, ismerni fogja azok funkcióját, működését és működésük alapelveit.
Közúti járművek felépítése, járműkategóriák ENSZ EGB szerint, hajtáslánc elemei és elrendezése.
Belsőégésű motorok működése, csoportosítása, tüzelőanyagok, üzemanyagok, emisszió.
Forgattyús mechanizmus geometriája, belsőégésű motorok indikátordiagramja, teljesítménye, nyomatéka, hatásfoka és tüzelőanyag fogyasztása.
Belsőégésű motorok szerkezeti felépítése, kenőrendszer, hűtőrendszer.
Belsőégésű motorok keverékképzése és töltetcsere folyamatai.
Kerék méretek, gumiabroncs jellemzők, futóműgeometria, Ackermann kormányzás.
A tengelykapcsoló és a manuális sebességváltó működése és felépítése.
Duplakuplungos sebességváltók. A hidrodinamikus tengelykapcsoló és nyomatékváltó.
Bolygóművek. Automatizált és automatikus sebességváltók.
Véghajtóművek, differenciálművek, kerék csapágyazások.
Futómű típusok és működésük. Lengéscsillapítás.
Hidraulikus fékrendszerek elemei, működése. Az ABS működése.
Légfékrendszerek elemei és működése.
Közúti járművek vázszerkezete és passzív biztonsága.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Járműbemutató: keresztmotoros elsőkerékhajtású jármű.
Járműbemutató: hosszmotoros hátsókerékhajtású jármű.
Járműbemutató: busz.
Motorszerelés.
Belső égésű motor jellemzőinek fékpadi mérése.
Belső égésű motor fékpadi mérése, irányítása.
Manuális sebességváltók szerelése.
Tengelykapcsoló és differenciálmű szerelése.
Fékrendszer bemutató.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri a közúti járművek alapvető felépítését
 • ismeri a belső égésű motork működését, kenő- és hűtőrendszereit, és folyamatait
 • ismeri a belső égésű motorok indikátordiagramját, teljesítményét és hatásfokát
 • ismeri az alapvető kerékmodelleket, és az Ackermann kormányzást
 • ismeri a tegngelykapcsolók és sebességváltók alapvető felépítését és működési elveit
 • ismeri az automatizált sebességváltók fajtáit és működési elveit
 • ismeri a futóműtípusokat és általános működséüket leíró modelleket
 • ismeri a fékrendszerek alapelveit és működésüket
 • ismeri az alapvető passzív biztonsági megoldásokat
B. Képesség
 • képes a járművek alapvető rendszereinek vizsgálatára és értékelésére
 • megfelelő modellspecifikus továbbtanulás esetén képes az egyszerű járműdiagnisztikai feladatok elvégzésére
 • képes a különböző járműelemek működési modelljeinek magalkotására
 • képes a járműszerkezeti modellek együttes vizsgálatára, teljes hajtáslánc modellezésére
C. Attitűd
 • törekszik a járműszerkezetek pontosabb megismerésére, az új megoldások kutatására és vizsgálatára
 • nyitott az új rendszerek által felvetett problémák és feladatok műszaki szempontú megközelítésére
 • alkalmas a kiadott feladatokat csapatban elvégezni
D. Önállóság és felelősség
 • alkalmas önállóan modellezni egy ismeretlen járműszerkezeti megoldást
 • önállóan tud járműdiagnisztikai mérési eredményeket feldolgozni
 • felelősen képes elvégezni egy diagnisztikai mérési feladat kiértékelését
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi jegy a két zárthelyire és a házi feladatra adott érdemjegyből adódik (1/3-1/3-1/3 súllyal). A tárgy teljesítésének a feltétele a laborokon való részvétel, a sikeres zárthelyi dolgozatok és az elfogadott házi feladat.
19. Pótlási lehetőségek
Egyik zárthelyi pótolható, a feladatokat pontosan kell leadni.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Gépjármű motorok és vizsgálatuk jegyzet
Gépjármű motorok I-II. jegyzet
Gépjárművek erőátvitele I. jegyzet
Gépjármű futóművek I-II. jegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak