Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Modern irányitáselmélet II
2. Tantárgy angol neve Modern control theory II.
3. Tantárgykód BMEKOKAD002 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 4 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 56
Kontakt óra 56 Órára készülés 0 Házi feladat 0
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bokor József
12. Oktatók Dr. Bokor József, Dr. Szabó Zoltán
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Jelek és rendszerek: jelterek,rendszernormák, kauzalitás, stabilitás, stabizálhatóság, performancia.
Irányítástervezés garantált performancia elérésére: LQ, H-2 és H-végtelen problémák megfogalmazása, Az irányítási feladatok állapottérbeli megoldása LMI módszerrel.
Irányítástervezés optimális performancia elérésére: LQ, H-2 és H-végtelen problémák megfogalmazása. Speciális problémák (FI, FC, DF, OE) megfogalmazása Az irányítási feladatok állapottérbeli megoldása Riccatti módszerrel
Robusztus analízis és szintézis: struktúrált szinguláris érték tulajdonságai, mu analízis és szintézis.
FI = Full Information FC = Full Control DF = Disturbance Feedforward OE = Output Estimation
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség   C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Kemin Zhou: Essentials of Robust Control. Prentice-Hall, 1998.
2. Kemin Zhou: Robust and Optimal Control. Prentice-Hall, 1996
3. Bokor J, Gáspár P, Szabó Z: Robust control theory with automotive applications. Typotex Kiadó, Bp. 2013
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév