Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Biztonság és megbízhatóság a járműiparban
2. Tantárgy angol neve Safety and reliability in vehicle industry
3. Tantárgykód BMEKOKAM703 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 28 Házi feladat 19
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 15 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Sághi Balázs
12. Oktatók Dr. Sághi Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tárgy feladata a járműiparban alkalmazott biztonsági és megbízhatósági analízis módszerek áttekintése, valamint a biztonságra vonatkozó járműipari szabványok ismertetése. A tananyag a felöleli fel a veszély- és kockázatelemzés, a biztonság és a megbízhatóság alapfogalmaiba történő bevezetést, valamint a járműiparban alkalmazott megbízhatósági modellezési technikák áttekintését csakúgy, mint a megbízhatósági és biztonsági elemzés bevett módszereinek ismertetését. A téma feldolgozása során kiement figyelmet fordítunk a járműipari biztonságra vonatkozó ISO 26262 szabványra.
- Veszélyeztetés fogalma, természete
- Veszélyelemzés, veszélyelemzési módszerek áttekintése: FMEA, FTA, HAZOP
- Kockázat fogalma, kockázatelemzés
- Kockázattűrés szubjektív és objektív szempontjai
- Biztonsági célok meghatározása, biztonsági integritás (SIL, ASIL)
- Biztonságkritikus rendszerek fejlesztési módszerei (fejlesztési modellek, alkalmazott fejlesztési technikák, verifikáció, validáció)
- Biztonsági architektúrák
- Megbízhatósági paraméterek, alkatrészek megbízhatósága
- Rendszerek megbízhatósága, megbízhatósági számítások
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a járműiparban alkalmazott ISO 26262 szabvány irányelveit
  • ismeri az alapvető biztonság, kockázat és kockázatelemzés fogalomkörét és matematikai apparátusát
  • ismeri a biztonságkritikus rendszerek fejlesztési módszereit és a biztonsági architektúrákat
  • ismeri a megbízhatóság számszerű leíróeszközeit és a hozzájuk tartozó számolósi módszereket
B. Képesség   C. Attitűd
  • képes adott specifikáció alapján biztonsági számítások végzésére
  • képes kockázatelemző számítások végzésére
  • c) attítűd
  • érdeklődik az autonóm járművek biztonsági, kockázati kérdései iránt
D. Önállóság és felelősség
  • munkáját önállóan és felelősségteljesen látja e
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi jegy a félév során tartott két zárthelyi (40-40%), valamint az elkészített önálló feladat értékeléséből (20%) adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A két zárthelyi dolgozat külön-külön, egy-egy alkalommal javíthatók, ill. pótolhatók. Az önálló feladat nem nyújtható be késedelmesen.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak