Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Mérő- és Adatgyűjtő Rendszerek PhD
2. Tantárgy angol neve Data collection and evaluation systems PhD
3. Tantárgykód BMEKOGED007 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 2 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 7 Házi feladat 26
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 21
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Lovas László
12. Oktatók Dr. Lovas László
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Mérési eljárások osztályozása, kiválasztása. Mérések helye a tervezési folyamatban. Optikai feszültségmérés szerepe és eszközei, kiértékelése. Próba mérések modelleken, valós szerkezeteken. Alkalmazás törésmechanikára. Polimerek, kompozitok vizsgálati eljárásai. Biomechanikai alkalmazások. Nyúlásmérő eljárások alkalmazása, eszközei, kiértékelése. Maradó feszültségek mérése.
15. Gyakorlat tematikája
Szerkezetek mérésének megtervezése, előkészítése az előadáson tanultak alapján.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Mérési eljárások, módszerek ismerete.
B. Képesség
  • Mérés előkészítése, lebonyolítása.
C. Attitűd
  • nyitottság újdonságok megértésére és megtanulására a tématerületen.
D. Önállóság és felelősség
  • A tanultak alapján optimális módszer kiválasztása, értékelése.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A dolgozat, a prezentáció és írásbeli vizsga alapján.
19. Pótlási lehetőségek
Prezentáció, dolgozat pótlási lehetőség pótlási időpontban a tantárgy kiírás szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Thamm, Ludvig, Huszár, Szántó: A szilárdságtan kísérleti módszerei. Műszaki Könyvkiadó, 1968, 2. M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Mechanika mérnököknek, szilárdságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 I. félév