Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Safety in air traffic control
2. Tantárgy angol neve Safety in air traffic control
3. Tantárgykód BMEKOKAM243 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 0
Írásos tananyag 40 Zárthelyire készülés 18 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Meyer Dóra
12. Oktatók Dr. Meyer Dóra
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A repülésbiztonság nemzetközi és nemzeti követelményrendszere, szervezeti és jogszabályi környezet.
A légiforgalmi irányításra vonatkozó európai és hazai követelményrendszer.
Repülésbiztonsági alapfogalmak.
A légiforgalmi irányításban alkalmazott, repülésbiztonsági funkciót ellátó rendszerek fejlesztésének folyamata, biztonsági életciklus modellje (SAM, fázisokra bontás, az egyes fázisok feladatai, FHA, PSSA, SSA, a vonatkozó rendszer-követelmények bekérési folyamata, veszély- és kockázatelemzés, rendszerspecifikáció, rendszerarchitektúra meghatározása, tesztelés, üzembe helyezés, monitoring, változtatási folyamat verifikálása és validálása, tanúsítás, engedélyezés, mindezek dokumentációja).
Repülésbiztonsági kritériumok: rendszer követelmények, biztonsági követelmények, biztonságigazolás.
A légiforgalmi irányítás biztonságigazolásához alkalmazott biztonságelemzési módszertanok:
Veszélyelemzési módszertanok: hibamód és –hatás elemzés, veszély- és működőb) képesség elemzés, eseményfa elemzés, hibafa elemzés, stb.
Kockázatelemzés. A hibás működés következményei – a súlyosság meghatározása.
A hibás működés valószínűsége – a gyakoriság meghatározása.
Kockázatosztályozás.
A repülésbiztonság emberi tényezői.
A légiforgalmi irányításban alkalmazott szoftverek biztonsági követelményei.
A légiforgalmi irányításban alkalmazott hardver redundanciák.
Eseményjelentési rendszerek, Just culture.
Események kivizsgálási folyamata.
Repülésbiztonsági szempontból kiemelt operatív területek.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri a repülésbiztonsági stratégiai irányelveket és módszereket;
 • ismeri a repülésbiztonság veszély- és kockázatelemzésének alapelveit és eljárásait;
 • ismeri az EUROCONTROL SAM folyamatot és annak eszköztárát;
 • ismeri a légiközlekedési eseménykivizsgálás folyamatát és annak jogszabályi hátterét;
 • ismeri a légiközlekedési események jelentésének folyamatait, rendszereit és a vonatkozó felületeket;
 • ismeri az ATM SMS-t és annak jogszabályi környezetét;
 • ismeri az ICAO által definiált safety promóciós tevékenységeket;
 • ismeri az integrált repülésbiztonság- és minőségirányítási rendszert;
B. Képesség
 • képes a légiforgalmi irányításban alkalmazott safety management rendszer, illetve azok alrendszereinek elemzésére, specifikálására, fejlesztésére;
C. Attitűd
 • érdeklődik a modern repülésbiztonsági megoldások iránt
 • képes algoritmikus repülésbiztonsági veszély- és kockázatelemzéseket támogató gondolkodásra, amelyet más nagybiztonságú területeken is képes alkalmazni;
 • a légiforgalmi irányítás területein megjelenő repülésbiztonsági problémák megoldásában való részvételt felvállalja, hatékonyan és szívesen dolgozik együtt a vonatkozó szakterületek specialistáival;
D. Önállóság és felelősség
 • képes a megszerzett ismereteket ismeretlen rendszerekre is alkalmazni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Három zárthelyi. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele: a zárthelyi dolgozatok külön-külön
legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy a zárhelyik felfelé kerekített átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
Két zárthelyi pótolható
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak