Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Vasúti üzemtan (PhD)
2. Tantárgy angol neve Railway technology
3. Tantárgykód BMEKOKKD010 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 6 Házi feladat 24
Írásos tananyag 6 Zárthelyire készülés 16 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mándoki Péter
12. Oktatók Dr. Mándoki Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az állomások vasútüzemi szerepe. Az állomások osztályozása funkcióik szerint. Az állomási utas- és teherforgalmi folyamatok tervezése térben és időben. A síktolatásos rendezési technológiák ismertetése. A rendezőpályaudvarok feladatai. Rendezőpályaudvarok kialakítása különböző vágánycsoportok elrendezéseknél. Állomási üzemi terv készítése. Vonatforgalom irányítása különböző vonatközlekedési technológiák esetén. Menetrendkészítés. Rakott és üres kocsiáramlatok levezetése, vonatközlekedési terv készítése. Mozdony-, szerelvény- és személyzetforda tervezése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A hallgató ismeri a vasút üzemének tulajdonságait, alkalmazási területeit, és tervezés technikákat.
B. Képesség
  • Képes a vasúti közlekedés területén kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, képes vasútüzemi terv elkészítésére. Képes csoportban dolgozni, a feladatok megosztását, és azok időbeli menedzselését elvégezni.
C. Attitűd
  • Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet, valamint munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, csoportmunkában végzi.
D. Önállóság és felelősség
  • Döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, teljes felelősségvállalással.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az önálló tervezési feldat bemutatása, megvédése, valamint szóbeli vizsga.
19. Pótlási lehetőségek
A sikertelen feladat a pótlási időszakban pótolható/javítható
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Közlekedésüzemi Tanszéki Munkaközösség: Vasútüzemi rendszerek EU-s fejlesztése. Készült a MÁV Vezérigazgatóság megbízásából, 2004.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak