Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Menedzsment módszerek a közlekedésben
2. Tantárgy angol neve Management methods in transportation
3. Tantárgykód BMEKOKKD004 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 0 (0) Előadás 2 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 14 Házi feladat 30
Írásos tananyag 14 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kővári Botond
12. Oktatók Dr. Kővári Botond
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Piaci alakzatok és közlekedési módok kapcsolatának fejlődési trendjei. A kereslet-kínálati összefüggések feltárásának újszerű megoldásai. Hazai és nemzetközi közlekedési trendek alakulásának előrebecslése. A közlekedési vállalatok menedzsment folyamatainak innovatív fejlesztése. Vállalatok költségei és bevételei összefüggéseinek kritikai elemzése
15. Gyakorlat tematikája
Az előadóval egyeztetett témakörben irodalomkutatás, és egy félévközi dolgozat készítése és előadása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a vállalatok működésének gazdasági kérdéseit, marketing jellegű tevékenységeit.
B. Képesség
  • képes a vállalatot gazdaságilag átlátni, piaci helyzetet értékelni.
C. Attitűd
  • törekszik a rendszerszintű áttekintő képesség minél magasabb színvonalú elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
  • a megszerzett tudást önállóan vagy csapatmunkában felelősséggel tudja kamatoztatni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db. zárthelyi, 1 db. otthoni kisfeladat
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes feladat beadás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Javasolt szakirodalmak, jegyzetek.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév