Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Kockázat és biztonságintegritás a közlekedésben
2. Tantárgy angol neve Risk and safety integrity in traffic
3. Tantárgykód BMEKOKAD008 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 42
Kontakt óra 42 Órára készülés 0 Házi feladat 0
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Sághi Balázs
12. Oktatók Dr. Sághi Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Szabályorientált és kockázatorientált biztonsági szemlélet.
Alapvető megfontolások a kockázatelemzéshez. Követelmények a közlekedésben alkalmazott hatékony kockázatelemzéssel szemben.
A generikus kockázatelemzési folyamat. Kockázatelfogadási kritériumok.
Rendszermeghatározás. Veszélyazonosítás. Következményelemzés. A potenciális károk értékelése. Kockázatértékelés. A biztonságintegritási szint meghatározása.
Az egyéni kockázat értékelése. A „kockázati formula”.
A biztonságelemzés módszerei és gyakorlati alkalmazásuk.
Biztonságigazolási vonatkozások.
Az ipari és a közlekedési, illetve az európai és a nemzetközi szabványok kockázatelemzési szemlélete. Az egyes közlekedési alágazatok biztonsági szemlélete.
A mennyiségi és a minőségi elemzési eljárások előnyei és hátrányai.
Alkalmazási példák az egyes közlekedési alágazatok területéről.
A Közös Biztonsági Módszerek
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség   C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során elkészítendő tanulmány és a vizsga alapján (50-50%).
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Storey: Safety-Critical Computer Systems Addison-Wesley 1996
Pachl, J.: Railway Operation and Control VTD Rail Publishing 2002
Braband, J.: Risikoanalysen in der Eisenbahn-Automatisierung Eurailpress 2005
Theeg, G. – Vlasenko, S. (eds): Railway Signalling & Interlocking Eurailpress 2009
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak