Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Anyagmozgató rendszerek tervezése
2. Tantárgy angol neve Design methods of material handling systems
3. Tantárgykód BMEKOALM642 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 1 (5) Előadás 2 (11) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 17 Házi feladat 30
Írásos tananyag 47 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Gáspár Dániel, Szabó Péter, Odonics Boglárka, Dr. Rinkács Angéla
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Anyagmozgató rendszerek csoportosítása és jellegzetes feladatai, szerepe az üzemen belül. felépítésének és üzemének jellegzetességei. Az anyagmozgató rendszerek tervezésének menete. Nagyvonalú tervezés, ideális megoldás tervezése, reális és részletes tervezés. Tervváltozatok összehasonlítása, használati érték, gazdasági szempotnok és kockázatok alapján. Layout tervezés. Rendszerelemek közötti kommunikáció tervezése, a rendszerelemek mechanikai illesztésének kérdései. Automatizálási kérdéskörök ismertetése. A szűk keresztmetszetek meghatározásának módszerei; átbocsátó képesség, parciális határteljesítmény vizsgálat. Az anyagmozgató rendszer működési stratégiájának tervezése. Anyagmozgatás biztonságtechnikája. Anyagmozgató rendszer megbízhatósága.
15. Gyakorlat tematikája
Rendszer tervezéshez szükséges feltételek feltárása (tervezés bemeneti paraméterei, igény felmérése). Automatizálástechnikai alapok, és a hálózati irányítóberenedezések kommunikációjának áttekintése, gyakorlati megvalósítása. Rendszerfelügyeleti eszközök bemutatása. Működési stratégiák kidolgozása. Féléves tervezési feladat konzultációja.
16. Labor tematikája
Ipari partnerek működő gyakorlatainak bemutatása üzemlátogatások alkalmával.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az anyagmozgató rendszerek felépítésének és működésének ismerete.
  • A rendszerek tervezési összefüggéseinek ismerete.
B. Képesség
  • A fenti tudást, és a kapcsolódó szakmai ismereteket alkalmazni képes rendszer tervezése során.
C. Attitűd
  • Törekszik, hogy az oktatókkal együttműködve képességeinek maximumát nyújtva, hasznos tudást szerezzen.
D. Önállóság és felelősség
  • A megszerzett ismeretek felhasználása során önálló, felelős mérnöki munkát végez.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Félévközi jegy: 1 db féléves házifeladat elfogadott benyújtása (30% végső beadáskor), prezentáció (70%)
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat végső beadása egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak