Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Jelfeldolgozás a közlekedésben
2. Tantárgy angol neve Signal processing in transport
3. Tantárgykód BMEKOKAM211 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 2 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 12 Házi feladat 7
Írásos tananyag 43 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bokor József
12. Oktatók Lövétei István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Mikroprocesszorok jellemzői, belső architektúrák és működési módok. Lineáris és megszakításvezérelt működés. Mikrokontrollerek jellemzői, az MCS-51 architektúra. Belső regiszterek, utasítások végrehajtása. Soros vonalak kezelése kontrollerrel: RS-232, RS-485, fail-safe RS-485, CAN.
Adatvédelmi eljárások, biztonsági adatátvitel. A/D és D/A konverterek. Digitális jelek szűrése. Jelfeldolgozó processzorok (DSP-k). A szoftverfejlesztés folyamata, biztonsági szoftverek fejlesztése. Biztonsági HW és SW rendszerek. Közlekedési mintarendszerek.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlaton minden hallgató egyedi mikrokontrolleres (8051) panelon, számítógép mellett dolgozik. A gyakorlatok első felében (1-7 hetek) az assembly nyelven való programozás, a második felében (8-14 hetek) mikrokontrollerek magas szintű nyelven történő programozása az anyag.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a beágyazott rendszerek felépítésének alapjait
  • ismeri az alapvető soros kommuniációs technikákat
  • ismeri az A/D és D/A átalakítás alapelveit
  • ismeri az alapvető jelfeldolgozási algoritmusokat
B. Képesség
  • képes beágyazott rendszerek programozására
  • képes adatgyűjtő rendszerek tervezésére
C. Attitűd
  • érdeklődik a modern informatikai megoldások iránt
D. Önállóság és felelősség
  • képes az itt megszerzett tudást más, számára ismeretlen rendszerek esetében alkalmazni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során a hallgatók két félévközi zárthelyi dolgozatot írnak és egy féléves házi feladatot kell elkészíteniük. Az aláírás megszerzésének, így a vizsgára bocsátás feltétele a két félévközi zárthelyi sikeres megírása, valamint a féléves házi feladat
sikeres beadása. A vizsga szóbeli, témája az előadások anyaga. A végső jegybe 1/3 - 2/3-ad aránnyal számít bele a félévközi teljesítmény (azon belüli súlyok: 1/3-ad - zh, 1/3-ad - zh, 1/3-ad féléves házi feladat) és a vizsga jegy.
19. Pótlási lehetőségek
Valamennyi feladat pótlására a TVSZ vonatkozik.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dilsch: A 8051 mikrokontroller család Műszaki Könyvkiadó Budapest 1992 Graf : Simula 51Siemens 2001 Berkes-Gonda-Szabó-Verebélyi: Adatátvitel számítógép felhasználóknak IIK Budapest 2000
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév