Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműipari gyártási folyamatok minőségbiztosítása
2. Tantárgy angol neve Production process quality assurance in the vehicle industry
3. Tantárgykód BMEKOGGM611 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Kötelező (k) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 0
Írásos tananyag 22 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Markovits Tamás
12. Oktatók Ászity Sándor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Autóipari termelési rendszerek és a minőség biztosítás kialakulása - átállás a tömegtermelésről a vevői igényre történő gyártásra. Egyedi gyártás, tömegtermelés, vevői megrendelésre gyártás
Minőségügyi szabványok – ISO 9001, TS16949 és más autóipari minőségbiztosítási szabványok
Minőségügyi termelési rendszer elvek – A minőségi gyártás alapjait megteremtő termelési rendszer alapok és alapelvek, Shopfloor management minőségügyi vonatkozásai
A minőség költség – a minőség szerepe a marketingben és a vállalti stratégiában. A mágikus háromszög: minőség, költség és szállítási határidő. Értékszemlélet és a fő veszteségek
Folyamatba épített minőség – PDCA ciklus: adatgyűjtés, elemzés, intézkedés és szabványosítás, probléma megoldás a kiváltó oknál (5 Miért?), A3 lap, ellenőrzési terv
A problémák láthatóvá tétele – automatikus folyamatleállítás és jelzés eltérés esetén, ember és gép szétválasztása, hiba megelőzés, Poka Yoke
Dolgozók bevonása – team munka és dolgozói érdekeltség
Statisztikai módszerek – SPC, Six Sigma, FMEA
Minőség értékáram feltérképezés (QVSM) – minőségi szabályozó körök
Minőség a logisztikában és az autóipari ellátási láncban – Just in Time és Just in Sequence
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a járműiparban alkalmazott minőségügyi folyamatokat
B. Képesség
  • Alkalmazni tudja a minőségi eszközöket
C. Attitűd
  • Nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • Önálló feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50 %-át sikerül elérni.
A kredit megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh. A Zh eredménye megfelel a félévközi jegynek.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótólható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak