Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Személyközlekedési rendszerek (PhD)
2. Tantárgy angol neve Passenger Transport Systems (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKUD021 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 2 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 15 Házi feladat 34
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 15 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Csiszár Csaba
12. Oktatók Dr. Csiszár Csaba, Csonka Bálint, Földes Dávid
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A személyközlekedési rendszer általános jellemzése. A személyközlekedési módok csoportosítása – jellemzői, helyváltoztatási láncok. Személyközlekedési szolgáltatások minősége. Parkolás, gyalogos és kerékpáros közlekedés tervezése. Car-sharing rendszerek. Ride-sharing rendszerek. Sofőrszolgálatok. Taxi közlekedés, ride-sourcing. A közforgalmú közlekedési szolgáltatás tervezése. Elektromos autóbuszok üzemeltetése a közforgalmú közlekedésben.
15. Gyakorlat tematikája
Mérési, elemzési, tervezési eljárások megismerése és készségszintű elsajátítása. Esettanulmányok. Konzultációkkal támogatott, önálló irodalomkutatás, témafeldolgozás; hallgatói kiselőadások tartása. A hallgatók négy darab önállóan (és/vagy csoportban) megoldandó (házi) feladatot kapnak. A feladatok eredményeinek bemutatása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A hallgató ismeri a személyközlekedési rendszerek felépítését, működését.
B. Képesség
  • Képes személyközlekedési rendszereket és működési folyamatokat elemezni és tervezni.
C. Attitűd
  • A hallgató törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket; a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során a hallgatók két zárthelyi dolgozatot (elméleti és gyakorlati kérdésekkel) írnak. Az aláírás megszerzésének feltétele a feladatok legalább elégséges szintű elkészítése (a maximális pontszám felének megszerzése) és a zh.-k egyenként legalább elégséges eredménye (a maximális pontszám felének megszerzése). A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi dolgozatok pótolhatók. Késedelmes feladatleadás lehetséges (különeljárási díj mellett).
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, Kövesné dr. Gilicze Éva - dr. Debreczeni Gábor - dr. Csiszár Csaba: Személyközlekedés jegyzet (2015), Csaba Csiszár – Bálint Csonka – Dávid Földes: Innovative Passenger Transportation Systems (book) (2019)
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév