Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szállítmányozási menedzsment 2
2. Tantárgy angol neve Forwarding Management 2
3. Tantárgykód BMEKOKKM133 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 3 (16) Előadás 1 (6) Gyakorlat 1 (6) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 70 Órára készülés 12 Házi feladat 30
Írásos tananyag 6 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mészáros Ferenc
12. Oktatók Dr. Mészáros Ferenc, Dr. Duleba Szabolcs
13. Előtanulmány erős: KOKKM132 - Szállítmányozási menedzsment 1
14. Előadás tematikája
A szállítmányozás módspecifikus ismeretei. A közúti fuvarozás és szállítmányozás nemzetközi és hazai egyezményei/szabályai, technológiája és díjszabása. A vasúti fuvarozás és szállítmányozás nemzetközi és hazai egyezményei/szabályai, technológiája és díjszabása. A belvízi fuvarozás és szállítmányozás nemzetközi és hazai egyezményei/szabályai, technológiája és díjszabása. A tengeri fuvarozás és szállítmányozás nemzetközi és hazai egyezményei/szabályai, technológiája és díjszabása. A légi fuvarozás és szállítmányozás nemzetközi és hazai egyezményei/szabályai, technológiája és díjszabása. A kombinált fuvarozás és szállítmányozás nemzetközi és hazai egyezményei/szabályai, technológiája és díjszabása. A gyűjtőfuvarozás és -szállítmányozás nemzetközi és hazai egyezményei/szabályai, technológiája és díjszabása.
15. Gyakorlat tematikája
A hallgatók aktuális fuvarozási-szállítmányozási témákban esettanulmányokat dolgoznak fel és adnak elő.
16. Labor tematikája
Számítási feladatok az egyedi esettanulmány kidolgozásához kapcsolódóan.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • a hallgató megismeri a szállítmányozás egyes módozatainak alapvető jogszabályi rendszerét.
B. Képesség
  • a hallgató képes felismerni és alkalmazni az alágazat specifikus jogszabályokat.
C. Attitűd
  • a hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre, együttműködik az oktatóval és hallgató társaival, nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére, munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ.
D. Önállóság és felelősség
  • a hallgató érzékeny szállítmányozás környezeti és társadalmi szempontjaira, munkájában kikéri mások szakmai véleményét is, felelős döntéseket hoz a szállítmányozási feladat megoldásában, a kihívásokat felelősen kezeli.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévi aláírás feltétele a két zárthelyi dolgozat eredményes megírása és egy egyéni esettanulmány kidolgozása (kb. 10 oldal terjedelemben) és bemutatása. Az érdemjegy a szóbeli vizsgán elért eredményből (50%), a zárthelyi dolgozatok eredményének átlagából (30%) és az esettanulmányra kapott értékelésből (20%) adódik.
19. Pótlási lehetőségek
1. és 2. félévközi zárthelyi dolgozat külön-külön pótolható, az írásbeli dolgozat késedelmesen beadható és bemutatható, a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Bokor Zoltán (2013) Szállítmányozás. Egyetemi jegyzet, BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak