Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Neurális hálók járműipari alkalmazása
2. Tantárgy angol neve Application of AI in vehicle industry PhD
3. Tantárgykód BMEKOGGD805 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 14 Órára készülés 14 Házi feladat 12
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 30 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Dr. Zöldy Máté
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Mesterséges intelligencia alapja alkalmazási lehetőségei a gépjárműiparban. Gépi tanulás és Neurális hálózatok a homologizáció. Automotive AI használata esetek. Piaci akadályok és kihívások a
AI előrejelzésekneurális hálók gépjárműipari alkalmazásában.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a tantárgyban bemutatott eljárásokat és adott eljárásoknál a belső összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tananyag és alkalmazásának ismerete. Szóbeli vizsga
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Autonomous Vehicle Driverless Self-Driving Cars and Artificial Intelligence: Practical Advances in AI and Machine Learning
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak