Jármű-pálya információs kapcsolata - BMEKOKAM232


 • Általános információk

  Jármű-pálya információs kapcsolat

  KOKAM212 (2,-,-, v, 3)

  KOKAM232 (2,-,-, f, 3)

   Tárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Géza

   

   A tárgy kommunikációs projekttárgy; a félév során minden hallgató önállóan, de kötelező rendszeres konzultációval dolgoz ki egy közlekedésben (járműrendszereknél) alkalmazott vagy alkalmazható kommunikációs technikára vonatkozó feladatot.

  A feladat kidolgozást kötelező, heti rendszerességű konzultáció támogatja (konzultációs időpont a tárgy Neptun-beli időpontja; ha ez az időtartam a tárgy aktuális kurzusára jelentkezettek nagy száma miatt nem elégséges, további konzultációs időpontok egyeztetés szerint).

   

  A tárgy céljai:

  - Projektfeladat kidolgozása rendszeres konzultáció mellett; a részeredmények, előmenetel prezentálása;

  - Kommunikációs rendszerek alkalmazásának, kiválasztásának gyakorlása; a specifikáció létrehozása; a választott technika alkalmazhatóságának validálása.

   

  A projekt feladatok tartalma:

  1. A kommunikációs technika rendszerbeli szerepe, feladata; kapcsolódó rendszerkomponensek.
  2. A kommunikációs technikával szembeni elvárások (rendszerinterfészek és specifikáció; pl. áramló adatmennyiség, kapcsolatfelépítési idő stb.).
  3. A kommunikációs technika rendszerbiztonságra / rendszer rendelkezésre állásra gyakorolt hatása; lehetséges visszaesési szintek.
  4. Az alkalmazható kommunikációs technikák részletes áttekintése; az adott környezetben való alkalmazás speciális szabályai; technikaválasztás.
  5. Továbblépések, lehetséges rendszerfejlesztések.

   

  A feladat beadási határideje a szorgalmi időszak vége (pótlás TVSZ szerint lehetséges).

   

  Vizsgás kurzus esetén az aláírás megszerzésének feltétele az egyeztetett témájú projektfeladat benyújtása;  A feladatok bemutatására a vizsga keretében van lelhetőség.

  Félévközi jeggyel záruló kurzus esetében a benyújtáskor a feladatot be is kell mutatni.

   

  A vizsgajegy/félévközi jegy kialakítása:

  - konzultációkon mutatott teljesítmény, folyamatos előrehaladás (20%)

  - Végső projektfeladat kidolgozási minősége, tartalma, önállósága (70%)

  - A bemutatás minősége (10%)

   

  Érdemjegy kialakítása:

  87%-100%: jeles (5)

  75%-86%: jó (4)

  63%-74%: közepes (3)

  51%-62%: elégséges (2)

  0%-50%: elégtelen (1)

    

  Példák korábbi témákra:

  - közúti vasúti (villamos) váltóvezérlés kialakítása WiFi alapú távvezérléssel;

  - CBTC pálya-jármű kommunikáció megvalósítása - A vezeték nélküli rendszer teljesítőképessége;

  - Busz előnyben részesítés jelzőlámpával irányított csomópontokban – a kommunikáció lehetséges formái;

  - Pálya-jármű adatátviteli kapcsolatok korlátai ETCS level 1-en; Baliz és hurokátvitel;

  - A Bluetooth felhasználási lehetőségei a közlekedésben;

  - A VOR léginavigációs rendszer működése és használata;