Közlekedési automatika - BMEKOKAM202


 • A tantárgy feladata

  A tantárgy feladata, hogy megismertesse a hallgatókat a közlekedés területén alkalmazott biztonságkritikus automatikus irányítórendszerek filozófiájával, a biztonsági követelmények meghatározásának és az elért biztonság igazolásának módszereivel.

 • A tantárgy rövid leírása

  • Biztonsági alapfogalmak: Biztonsági rendszerek fejlesztése (rendszer-követelmények, veszély- és kockázatelemzés, rendszerspecifikáció, rendszerarchitektúra meghatározása, modulokra bontás, modulok fejlesztése, megvalósítása, tesztelése; rendszerintegráció, teljes rendszer verifikálása és validálása; tanúsítás, engedélyezés).
  • Biztonságkritikus rendszerek hibamenedzselése.
  • Biztonsági kritériumok: rendszer követelmények, biztonsági követelmények, biztonságigazolás.
  • Veszélyelemzés: hibamód és -hatás elemzés, veszély- és működőképesség elemzés, eseményfa elemzés, hibafa elemzés, veszélyelemzés a fejlesztési életciklusban.
  • Kockázatelemzés. A hibás működés következményei - súlyosság. A hibás működés valószínűsége - gyakoriság. Kockázatosztályozás. Integritási szintek.
  • Biztonságkritikus rendszerek fejlesztése. Életciklus modellek. Biztonsági életciklus. Fejlesztési modellek. Hibamenedzselés. A biztonság emberi tényezői. Biztonsági elemzés. Biztonság-menedzsment.
  • Formális módszerek alapjai. Formális modellezés: Petri-hálók, időzített automaták. Követelmények formális specifikációja: temporális logikák. Formális helyességigazolás eszközei: Petri-hálók viselkedési és strukturális tulajdonságai, modellellenőrzés.