Elektronika - elektronikus mérőrendszerek - BMEKOKAM103


 • Elektronika-elektronikus mérőrendszerek

  előadók:

  dr. Borbás Lajos c. egyetemi tanár (Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék),

  dr. Hrivnák István adjunktus (Közlekedés- és Járműirányítási  Tanszék),

  dr. Szabó Géza egyetemi docens, tárgyfelelős (Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék).


  Nappali tagozat

   

  Heti óraszám: 2+1+0

  Kreditpont: 4

  Teljesítménymérések

  2023

  Az első ZH időpontja: a 8. héten. Az első ZH az elektronika részt zárja le.

  A második ZH az elektronikus mérőrendszerek témakör anyagát fedi le.

   

  A félévközi jegy a két zárthelyi eredményének függvénye, de elégtelen, ha az összesített eredmény elégtelen.

  1. ZH 22 pontos,

  2. ZH 25 pontos

    

  ZH-k pontozása:

  1. ZH:

  0-10: elégtelen

  11-13: elégséges

  14-16: közepes

  17-19: jó

  20-22: jeles

   

  2. ZH:

  0-12: elégtelen

  13-15: elégséges

  16-18: közepes

  19-21: jó

  22-25: jeles

   

  A félévközi jegy kialakítása az alábbiak szerint történik:

  Összpontszám: 2x(1.ZH)+(2.ZH), értéke 0 és 69 közötti

  60 - 69 : jeles

  51 - 59 : jó

  43 - 50 : közepes

  35 - 42 : elégséges

  alatta: elégtelen

 • A tárgy célja

  A tárgy célja kettős: egyrészt el kívánja mélyíteni a BSc képzésben megszerzett alap elektrotechnikai tudást, elő kívánja segíteni annak rutinszerű, a mindennapi feladatmegoldásokban történő alkalmazását (ez a rész sokaknak egyszerűen a BSc elektrotechnika - elektronika tárgy ismétlésének tűnik). Ezen túlmenően a korábbi tudásra alapozva nem csak egyedi erősítőkkel, de erősítőrendszerekkel, valamint az aktív eszközöket is tartalmazó lineáris és nem lineáris hálózatok modellezési lehetőségeivel is megismerteti a tárgy hallgatóit. Másrészt a tárgy célja a közlekedés és járműrendszerek területén felmerülő méréstechnika problémák áttekintése, a lehetséges mérési módszerek bemutatása.

  A tárgy - különösen első részében - jelentősen épít a BSc képzés keretében megszerzett ismeretekre. Éppen ezért javasoljuk azon kollégáknak, akik a BSc-s elektrotechnika tudásukat bizonytalannak érzik, azt a tárgy első néhány hetében frissítsék fel.

  A tárgy teljesítéséhez véleményünk szerint az óralátogatás jelentős segítséget nyújt (nappali tagozat!) - a tapasztalatok szerint a félévközi jegy megszerzése óralátogatás nélkül nagyon nehéz. Bár szokásaink szerint jelenlétellenőrzést a kurzusainkon nem tartunk, a fentiek miatt javasoljuk az előadások és gyakorlatok rendszeres látogatását és az ottani aktív részvételt.