Irányításelmélet - BMEKOKAM142


 • Az előadások tematikája

  Az Irányításelmélet MSc tárgy tematikája

  1. Dinamikus rendszerek modellezése

  • Folytonos és diszkrét idejű modellek
  • Átviteli függvény, állapottér reprezentációk
  • Modellezés fizikai elvek alapján
  • Modellezés identifikációs módszerrel

  2. Dinamikus rendszerek elemzése

  • Időtartományi elemzés
  • Frekvencia tartományi elemzés
  • Stabilitás
  • Minőségi jellemzők
  • Robusztusság

  3. Modellalapú irányítástervezés

  • Klasszikus irányítástervezés PID módszerrel
  • Irányítástervezés állapottérben pólusallokációs módszerrel
  • Irányítástervezés állapottérben LQ módszerrel, robusztusság
  • Megfigyelő tervezés és szeparációs elv
  • Kimenőjellel visszacsatolt LQG irányítástervezés
  • Robusztus LQG/LTR irányítástervezés
  • MPC alapú irányítástervezés


  4. Gépi tanulás alapú irányítástervezés


   

 • Követelmények

  Az aláírás megszerzésének feltételei a dokumentált órai jelenlét és a zárthelyik sikeres teljesítése az alábbiak szerint.

  Az Irányításelmélet MSc órákon legalább 50%-ban jelen kell lenni. Ez a tárgy teljesítésének egyik feltétele, amit minden órán jelenléti ívvel dokumentálunk. Az előadások helyszíne az St Kiselőadó.

  A félév során zárthelyi dolgozatot fognak írni a tananyagból. Az aláírás másik feltétele a  zárthelyi sikeres teljesítése.

  Az érdemjegy a sikeres vizsga eredménye.