Logikai hálózatok - BMEKOKAA137


 • Tantárgyi követelmények (általános)

  Félévközi ellenőrzések

  A félév során két zárthelyi dolgozatot kell megírni és egy házi feladatot lehet (nem kötelező) elkészíteni.

  A zárthelyi dolgozatok anyaga a dolgozat megírásának időpontjáig leadott előadási és gyakorlati tananyag.
  Az értékelt zárthelyik a tanszék által megadott időpontban tekinthetők meg.  A két zárthelyiből az egyik másodszor is pótolható.

  A félévközi jegy megszerzése

  A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele a két zárhelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy a két zárhelyi átlagpontszámából és a házi feladatra kapott pontokból származtatott érdemjegy.

  A félévközi felkészüléshez ajánlott anyagok:
  - Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése
  - Elektronikus jegyzet (letölthető lent)

 • A tantárgy célja

  A Logikai hálózatok tantárgy megismerteti a hallgatókat a rendszerszemlélet alapjaival, a rendszerek osztályozásának kritériumaival, továbbá a közlekedésmérnöki gyakorlatban fontos szerepet játszó rendszerosztályok modellezésének főbb eszközeivel. Ezen felül cél a digitális technika funkcióival, az azokat megvalósító elemekkel, valamint a logikai hálózatok tervezési módszereinek alapjaival való megismertetés. Az elméleti alapok megismertetése mellett az összefüggéseknek a közlekedésmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, az alapvető digitális technikai szemléletmód és a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.