Irányításelmélet ML - BMEKOKAM122


 • Az előadások tematikája

  Az Irányításelmélet MSc tárgy tematikája


  1. Dinamikus rendszerek modellezése

  • Modellezés fizikai elvek alapján
  • Modellezés mért jelek alapján (identifikáció)
  • Mintavételezés
  • Átviteli függvény
  • Állapottér reprezentációk
  • Diszkrét idejű állapottér reprezentáció

  2. Dinamikus rendszerek elemzése

  • Időtartományi elemzés
  • Frekvencia tartományi elemzés
  • Stabilitás és minőségi jellemzők 
  • Robusztusság elemzése

  3. Dinamikus irányítás tervezése

  • Klasszikus irányítástervezés PID módszerrel
  • Irányítástervezés állapottérben pólusallokációs módszerrel
  • Irányítástervezés állapottérben LQ módszerrel
  • Megfigyelő tervezés és szeparációs elv
  • Diszkrét rendszer irányítástervezése
  • Kimenőjellel visszacsatolt irányítástervezés
  • Hurokátvitel visszaállítási eljárás

 • Követelmények

  Az aláírás megszerzésének feltételei a dokumentált órai jelenlét és a zárthelyik sikeres teljesítése az alábbiak szerint.

  Az IrányításelméletML MSc órákon legalább 50%-ban, valamint a laborfoglalkozások mindegyikén jelen kell lenni. Ez a tárgy teljesítésének egyik feltétele, amit minden órán jelenléti ívvel dokumentálunk. 

  Az előadások helyszíne az St Kiselőadó.  A laborfoglalkozások helyszíne az St101 terem. 

  Minden hallgató Matlab-ban megoldandó feladatot kap, aminek megoldása az aláírás feltétele. 

  A félév során 2 zárthelyi dolgozatot fognak írni a tananyagból. Az aláírás további feltétele mindkét zárthelyi sikeres teljesítése.

  A vizsgajegy számítása a két sikeres zárthelyi átlaga alapján történik.