Járműirányítás II. - BMEKOKAA579


 • Követelmények

  A tantárgy teljesítésének két, jellegében részben eltérő, de azonos munkamennyiséget jelentő teljesítés lehetősége van ("A" és "B" esetek).


  "A" esetben a tantárgy teljesítsének feltétele 1 zh legalább elégséges (minimum 50%) teljesítése, a kis házi feladatok elégséges (összpontszám 50 %-a) teljesítése, és a vizsga legalább elégséges (minimum 50%) teljesítése. Az aláírás feltétele a zárthelyi és a kis házi feladatok elégséges teljesítése. A tantárgy érdemjegye a zh (25 %), házi feladatok (25 %) és a vizsga (50 %) pontszámának súlyozásával adódik.


  "B" esetben a tantárgy teljesítsének feltétele a legalább elégséges (minimum 50%) színvonalúnak ítélt "nagy házi feladat" határidőre történő leadása, prezentálása, és a vizsga legalább elégséges (minimum 50%) teljesítése. A tantárgy érdemjegye: "nagy házi feladat" és a vizsga érdemjegye 1/2-1/2 arányban számít be. 


  FIGYELEM! Az "A" és a "B" eset között korlátok között lehet szabadon választani, legfeljebb 10 fő számára kerül felajánlásra a "B" eset választásának lehetősége. Akik ugyanazon tanév megelőző félévének Járműirányítás I. tantárgya során legalább jó (4) színvonalú "nagy házi feladat"-ot adtak le, automatikusan a "B" esetbe kerülnek. Amennyiben innen szeretne valaki átkerülni az "A" esetbe, erre van lehetőség, de legkésőbb a 11. oktatási hét végéig. Az "A" esetből a "B" esetbe átkerülni a 2. oktatási hét végéig, egyénileg benyújtott kérvénnyel lehetséges.


  FIGYELEM! A zh ("A" eset) megírásának  várható időpontja: 14. hét gyakorlati óra időpontja. A "nagy házi feladat" ("B" eset") prezentálásának várható időpontja: TBA.

 • Az előadások tematikája

  1. Állapottér alapú irányítástervezés, LQ
  2. Tanítási módszerek és big data
  3. Prediktív járműirányítások
  4. Identifikáció és odometria
  5. Hosszirányú irányítástervezés, platoon
  6. Look-ahead control
  7. Hibrid energiamenedzsment
  8. ABS szabályozás
  9. Keresztirányú irányítástervezés
  10. Vezetői tényezők az irányításban
  11. Előzési és becslési feladatok
  12. Vertikális irányítástervezés, félaktív felfüggesztés
  13. Keresztstabilizátor és elektrohidraulikus rendszerek
  14. Változtatható geometriájú futómű

 • A gyakorlatok tematikája

  1. PID, automatikus tuning
  2. Irányítás állapotvisszacsatolással (pólusallokáció, jelkövetés)
  3. Irányítás állapotvisszacsatolással (LQ szabályzás, állapotmegfigyelő)
  4. Irányítás állapotvisszacsatolással (állapotmegfigyelő zajos esetben - Kálmán szűrő)
  5. Prediktív irányítás
  6. Supervised learning, neurális háló példa
  7. Zárthelyi dolgozat