Járműirányítás II. - BMEKOKAA579


 • Követelmények

  Főszabályként a tárgy teljesítésének feltétele ebben a félévben a zárthelyi dolgozat (zh) legalább 50%-os teljesítése és a vizsga legalább 50%-os teljesítése. A vizsga kiváltása van lehetőség, amint azt az alábbiakban részletezni fogom.

  A tárgy érdemjegye 3 tényezőből áll össze: 50%-ban számít bele a vizsga érdemjegye, 25%-ban a zh érdemjegye, 25%-ban pedig a házi feladat érdemjegye. A házi feladat teljesítése nem része a tárgy elengedhetetelen követelményeinek, azonban az érdemjegybe beleszámít - azaz házi feladat nélkül is lehet teljesíteni a tárgyat.

  A vizsga kiváltására két házifeladat elkészítésével van lehetőség, amelyről tájékoztatást az elődadáson kaphatnak az érdeklődők.

 • Az előadások tematikája

  1. Állapottér alapú irányítástervezés, LQ
  2. Tanítási módszerek és big data
  3. Prediktív járműirányítások
  4. Identifikáció és odometria
  5. Hosszirányú irányítástervezés, platoon
  6. Look-ahead control
  7. Hibrid energiamenedzsment
  8. ABS szabályozás
  9. Keresztirányú irányítástervezés
  10. Vezetői tényezők az irányításban
  11. Előzési és becslési feladatok
  12. Vertikális irányítástervezés, félaktív felfüggesztés
  13. Keresztstabilizátor és elektrohidraulikus rendszerek
  14. Változtatható geometriájú futómű

 • A gyakorlatok tematikája

  1. PID, automatikus tuning
  2. Supervised learning, neurális háló példa
  3. Prediktív irányítási példa
  4. CarSim gyakorlat
  5. LQ control I.
  6. LQ control II.
  7. LQ control III.