Járműirányítás II. - BMEKOKAA579


 • Követelmények

  A tantárgy teljesítésének két, jellegében részben eltérő, de azonos munkamennyiséget jelentő teljesítés lehetősége van ("A" és "B" esetek).

  "A" esetben a tantárgy teljesítsének feltétele 1 zh legalább elégséges (minimum 50%) teljesítése, és a vizsga legalább elégséges (minimum 50%) teljesítése. A tantárgy érdemjegye: zh és vizsga érdemjegye 1/2-1/2 arányban számít be. A félév során a hallgatóknak "kis házi feladatok" teljesítsésére van lehetőségük (várhatóan 4 db). Ezek teljesítése nem feltétele a tárgy teljesítésének.  Amennyiben a zh legalább elégséges (minimum 50%) eredményű, a "kis házi feladatok" összesített érdemjegye figyelembe vételre kerülhet a zh érdemjegyének javítása érdekében (számtani átlag).

  "B" esetben a tantárgy teljesítsének feltétele a legalább elégséges (minimum 50%) színvonalúnak ítélt "nagy házi feladat" határidőre történő leadása, prezentálása, és a vizsga legalább elégséges (minimum 50%) teljesítése. A tantárgy érdemjegye: "nagy házi feladat" és a vizsga érdemjegye 1/2-1/2 arányban számít be. 

  FIGYELEM! Az "A" és a "B" eset között korlátok között lehet szabadon választani, legfeljebb 10 fő számára kerül felajánlásra a "B" eset választásának lehetősége. Akik ugyanazon tanév megelőző félévének Járműirányítás I. tantárgya során legalább jó (4) színvonalú "nagy házi feladat"-ot adtak le, automatikusan a "B" esetbe kerülnek. Amennyiben innen szeretne valaki átkerülni az "A" esetbe, erre van lehetőség, de legkésőbb a 11. oktatási hét végéig. Az "A" esetből a "B" esetbe átkerülni a 2. oktatási hét végéig, egyénileg benyújtott kérvénnyel lehetséges.

  FIGYELEM! A zh ("A" eset) megírásának  várható időpontja: 2023.06.01. szerda 12:15. A "nagy házi feladat" ("B" eset") prezentálásának várható időpontja: 2023.05.25. csütörtök 12:15

 • Az előadások tematikája

  1. Állapottér alapú irányítástervezés, LQ
  2. Tanítási módszerek és big data
  3. Prediktív járműirányítások
  4. Identifikáció és odometria
  5. Hosszirányú irányítástervezés, platoon
  6. Look-ahead control
  7. Hibrid energiamenedzsment
  8. ABS szabályozás
  9. Keresztirányú irányítástervezés
  10. Vezetői tényezők az irányításban
  11. Előzési és becslési feladatok
  12. Vertikális irányítástervezés, félaktív felfüggesztés
  13. Keresztstabilizátor és elektrohidraulikus rendszerek
  14. Változtatható geometriájú futómű

 • A gyakorlatok tematikája

  1. PID, automatikus tuning
  2. Supervised learning, neurális háló példa
  3. Prediktív irányítási példa
  4. CarSim gyakorlat
  5. LQ control I.
  6. LQ control II.
  7. LQ control III.