Járműirányítás II. - BMEKOKAA579


 • Követelmények

  Főszabályként a tárgy teljesítésének feltétele ebben a félévben a zárthelyi dolgozat (zh) legalább 50%-os teljesítése és a vizsga legalább 50%-os teljesítése. A vizsga kiváltása van lehetőség, amint azt az alábbiakban részletezni fogom.

  A tárgy érdemjegye 3 tényezőből áll össze: 50%-ban számít bele a vizsga érdemjegye, 25%-ban a zh érdemjegye, 25%-ban pedig a házi feladat érdemjegye. A házi feladat teljesítése nem része a tárgy elengedhetetelen követelményeinek, azonban az érdemjegybe beleszámít - azaz házi feladat nélkül is lehet teljesíteni a tárgyat.

  A zh és a vizsga egyaránt Moodle-ben fog zajlani, függetlenül ettól, hogy az oktatás visszaáll-e helyszíni jelenlétre. A zh témája a gyakorlatok (Matlab), a vizsga témája az előadások anyaga.

  Az előadások és a gyakorlatok egyaránt online JITSI platformon kerülnek megtartásra a Neptunban megadott időpontokban. A platform elérhetősége:
  meet.jit.si/Jarmuiranyitas
  Az előadásokon/gyakorlatokon való jelenlétet nem regisztráljuk. Továbbá, a tananyag a Moodle rendszerben lesz elérhető a félév során.

  Házi feladatból ebben a félévben kétféle opció választására van lehetőség:
  - "A" típusú házifeladat esetén járműdinamikai és irányítástervezési szimulációkat szükséges Matlabban készíteni a kiadott egyéni feladatlapnak megfelelően. Beküldési határidő: 14. oktatási hét péntek 12:00.
  - "B" típusú házifeladat esetén egy meglévő önvezető algoritmust kell tuningolni (javasolt választás a két opció közül). Beküldési határidő: február 28. A házifeladat kiírása az alábbi oldalról érhető el:
  kozlekedes.bme.hu/2021/02/05/onvezeto-jarmu-mozgasprofil-tervezesi-versenye-kjk-s-hallgatok-szamara/

  Amennyiben egy hallgató MINDKÉT házi feladatot beküldi határidőig, illetve a zh-t legalább 50%-osra teljesíti, jegyet ajánlunk meg a számára. Amennyiben ezt elfogadja, vizsgáznia nem szükséges. FONTOS kiemelni, hogy ilyen esetben a "B" típusú házi feladat tekintetében a késedelmes beküldés (február 28 után)  KIZÁRÓ tényezője a jegy megajánlásnak.

  Amennyiben legalább 5 fő igényli, elővizsgára is tudunk lehetőséget biztosítani, elézőtes egyeztetés alapján. Mindazonáltal javasoljuk, hogy aki a vizsgaidőszakban a vizsgázást el szeretné kerülni, inkább a két házifeladat időben történő teljesítését válassza.

 • Az előadások tematikája

  1. Állapottér alapú irányítástervezés, LQ
  2. Tanítási módszerek és big data
  3. Prediktív járműirányítások
  4. Identifikáció és odometria
  5. Hosszirányú irányítástervezés, platoon
  6. Look-ahead control
  7. Hibrid energiamenedzsment
  8. ABS szabályozás
  9. Keresztirányú irányítástervezés
  10. Vezetői tényezők az irányításban
  11. Előzési és becslési feladatok
  12. Vertikális irányítástervezés, félaktív felfüggesztés
  13. Keresztstabilizátor és elektrohidraulikus rendszerek
  14. Változtatható geometriájú futómű

 • A gyakorlatok tematikája

  1. PID, automatikus tuning
  2. Supervised learning, neurális háló példa
  3. Prediktív irányítási példa
  4. CarSim gyakorlat
  5. LQ control I.
  6. LQ control II.
  7. LQ control III.