Elektrotechnika - elektronika I. - BMEKOKAA107


 • Általános információk

  Elektrotechnika-elektronika I.

  tárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Géza

   

  ------

  A tárgy a 2018/2019 tanév tavaszi félévében indul az alábbiak szerint

   

  A régi BSc tanrend szerinti elektrotechnika-elektronika I. (elektroI) (régi mintatantervben őszi félév) és elektrotechnika-elektronika II (elektroII) (régi mintatantervben tavaszi félév) teljesítése a 2017/2018 tanév őszi félévétől kezdődően:

   Mindkét tárgyat a Neptun-ban minden tavaszi félévben kurzusként meghirdetjük, de önálló tárgyként már nem tartjuk. A két tárgy teljesítése az új BSc. elektrotechnika-elektronika tárgyának (új elektro) (tavaszi félév) teljesítésével lehetséges az alábbiak szerint:

   - egy félévben (egy tavaszi félévben) kell felvenni az elektroI és elektroII tárgyakat (természetesen, ha valaki az elektroI-et már sikeresen teljesítette egy korábbi félévben, rá csak az elektroII teljesítése vonatkozik) - (az elektroI és elektroII tárgyak azonos félévben történő felvétele a Kari Tanács 2017 nyári döntése alapján lehetővé vált);

   - az elektro I teljesítése az új elektro első felének (első 7 oktatási hét előadásai, laborjai, ZH-i és HF-je) teljesítésével lehetséges: a 7. oktatási hét végén a követelmények teljesülése esetén megadjuk az elektroI félévközi jegyét. Pótlások (labor, HF, pótZH és pótpótZH) a 8. oktatási héten (virtuális pótlási hét) lehetségesek.

   - az elektroI I teljesítése az új elektro második felének (8-14 oktatási hetek előadásai, laborjai, ZH-ja és HF-je) teljesítésével lehetséges: az elektroII abban az esetben kezdhető meg, ha az elektroI már sikeresen teljesítésre került (akár ugyanabban a félévben). A szorgalmi időszak végén a követelmények teljesülése esetén megadjuk az elektroII aláírását, vizsgázni a vizsgaidőszakban lehet (vizsgatételek az elektroII tételei, nem az új elektro tételsora). Pótlások (labor, HF, pótZH és pótpótZH) a félév pótlási hetében lehetségesek.

   Megjegyzés: az új elektro tananyaga egyezik a régi elektroI és elektroII tananyagával; a HF-ek, ZH-k azonos tartalmúak; eltérés a gyakorlatok beosztásában és a laborok anyagában van (a laborok anyaga az elektroI és elektroII-höz képest csökkentett...)