Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedésbiztonság
2. Tantárgy angol neve Road Safety
3. Tantárgykód BMEKOKKM222 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 20
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Juhász János
12. Oktatók Dr. Juhász János
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A közlekedésbiztonság mutatószámai. A közlekedésbiztonsági mutatószámok alakulása az EU tagországokban és Magyarországon. A közúti közlekedés szereplőinek (ember, pálya, jármű és szabályozás) jellemzői, hatásuk a közlekedésbiztonságra. A közúti közlekedés jogszabályainak áttekintése. A biztonságos infrastruktúra kialakítás. A járművek passzív és aktív biztonsági eszközei. A közlekedésbiztonság emberi tényezői, a közlekedési magatartás. A gépjárművezető-képzés korszerű módszerei. A gyalogos és a kerékpáros közlekedés sajátosságai.
15. Gyakorlat tematikája
Statisztikai számítások a KSH személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek adatbázisa alapján. Közúti közlekedési balesetek vizsgálata esettanulmány. Járművek látóterének, holtterének mérése. Járművezető szimulátorok alkalmazási lehetőségei. Vezetéstechnikai tréningek alkalmazási lehetőségei. Gépjárművezetők alkalmasságát vizsgáló módszerek és eszközök kipróbálása.
Önálló közlekedésbiztonság témájú tanulmány elkészítése és az eredmények ismertetése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a közlekedésbiztonság hazai és nemzetközi gyakorlatban alkalmazott mutatószámait.
 • Ismeri a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos jogszabályokat.
 • Ismeri a biztonságos infrastruktúra kialakítás szempontjait, módszereit.
 • Ismeri a gépjárművek aktív és passzív biztonsági rendszereinek működését, hatását a közúti közlekedésbiztonságra.
 • Ismeri a közlekedésbiztonság emberi tényezőit, a közlekedési magatartásformákat.
 • Ismeri a korszerű gépjárművezető-képzési módszereket.
B. Képesség
 • Képes értékelni a közlekedésbiztonság minősítésére szolgáló mutatószámok alakulását.
 • Képes a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági szempontból történő vizsgálatára, közlekedésbiztonságot javító beavatkozási javaslatok kidolgozására.
 • Képes a közlekedési magatartást befolyásoló beavatkozások kidolgozására.
C. Attitűd
 • Részt vesz az előadásokon és a gyakorlatokon, az önálló tanulmányt határidőre elkészíti.
 • Az előadások során aktívan bekapcsolódik az aktuális téma feldolgozásába.
 • A gyakorlatokon mérnökhallgatótól elvárható színvonalú méréseket végez, valamint jegyzőkönyvet készít.
 • Az önálló tanulmány készítése során törekszik új műszaki megoldások kidolgozására.
 • Részt vesz a hallgatótársak előadásait követő szakmai vitában.
 • Érdeklődéssel figyeli a hazai közlekedésbiztonság alakulását.
 • Nyitott az új ismeretek megismerésére, elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy keretében megszerzett ismereteket.
 • Önállóan képes új műszaki megoldások kidolgozására.
 • Elfogadja az együttműködés kereteit, a feladattól függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Egy zárthelyi dolgozat (50%) és egy önálló tanulmány elkészítése és ismertetése (50%).
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyi dolgozat a pótlási hét végéig pótolható. Az önálló tanulmány késedelmesen nem adható be.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadások diásorai
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév