Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Felületi technológiák
2. Tantárgy angol neve Surface Engineering
3. Tantárgykód BMEKOGGM647 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 12
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Markovits Tamás
12. Oktatók Dr. Markovits Tamás, dr. Takács János, Hlinka József
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Felületi tulajdonságok értelmezése, funkciója és szerepük a járműszerkezetek működésében. Felületelőkészítés, felület átalakító technológiák. Plazmasugaras eljárások, lézertechnológiák (teljesítménylézerek, sugárvezetés, lézer-anyag kölcsönhatások, lézeres felületkezelés). Korszerű felület és rétegvizsgálati módszerek, eljárások.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Lézertechnológiák vizsgálata (előkészítés, kölcsönhatások, minőség, biztonságtechnika), nedvesedés vizsgálat, felületi vizsgálat.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A bemutatott felületi tulajdonságok és eljárások megismerete.
B. Képesség
  • Képesség az eljárások fejlesztésére.
C. Attitűd
  • Nyitottság a szakterület új lehetőségeire.
D. Önállóság és felelősség
  • Önálló feladatok megoldásában vehet rész.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50%-át sikerül elérni.
Az aláíráshoz szükséges a laborokon való részvétel, a féléves feladat elfogadható szintű leadása és a megfelelt zárthelyi.
Az osztályzat a írásbeli vizsga alapján szerezhető meg.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi megírása és a féléves feladat leadása 1 alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak