Egy termelőüzem, a gyártott termékek által meghatározott gyártási technológia sajátosságaitól függően, logisztikai szempontból egy komplex anyag- és információáramlási rendszerként értelmezhető. Egy ilyen rendszer tervezése során az egyik legfontosabb döntési problémakör az egyes üzemegységek, funkcionális területek, berendezések, munkahelyek egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedésének meghatározása, ez képezi a tárgy főbb témaköreit.